ARCYBRACTWO ADORACJI NOCNEJ:

Adoracja Nocna Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie

Modlitewne dzieło Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie jest kontynuacją i pogłębieniem kultu Serca Jezusowego, a główną intencją tej modlitewnej praktyki jest wynagradzanie za grzechy swoje i innych.

Członkowie Adoracji Nocnej zobowiązują się do odprawiania w swoim mieszkaniu, raz w miesiącu w nocy, dobrowolnie wybranej jednej godziny modlitwy w duchu wynagrodzenia, pokuty i miłości. Ta godzina nocnego czuwania, w wewnętrznym i zewnętrznym wyciszeniu, stwarza odpowiedni klimat dla pogłębionych kontaktów z Panem i do złożenia w Bożym Sercu naszych podziękowań, błagań i wszystkich intencji wypełniających nasze serca.

Do Adoracji Nocnej mogą należeć całe rodziny, jak i ich poszczególni członkowie, a także osoby samotne.

W Polsce Adoracja Nocna rozwija się od 1928 roku, a jej Krajowe Centrum znajduje się w klasztorze Sióstr Wizytek w Jaśle. W tamtejszych Księgach Adoracji zapisanych jest obecnie około 29 tysięcy osób.

W Brzegu Dolnym początek Adoracji Nocnej NSJ w Rodzinie datuje się od około 1980 roku. Na przestrzeni tych blisko 30 lat przez naszą modlitewną grupę przewinęło się około 100 osób. Obecnie grupa liczy około 30 członków. W każdy I piątek miesiąca spotykamy się na Mszy św. o godz. 18.00, odprawianej aktualnie najbardziej potrzebnych intencjach.

© MBKP.BD 2008