ADWENT 2017

Paśnik - Jak przeżyć adwent (video)

  • Chlebak - codzienne rozważania Liturgii Słowa:
  • Komentarze do niedzielnej Ewangelii:
  • Rekolekcje adwentowe:

  • Roraty 2017

    I tydzień Adwentu:

    II tydzień Adwentu:

  • © MBKP.BD 2008-2017