Z HISTORII PARAFII:

1981 r. – Parafia MB Szkaplerznej w Brzegu Dolnym otrzymuje pozwolenie na budowę punktu katechetycznego;

1982 r. – Urząd Miasta i Gminy w Brzegu Dolnym przekazuje parafii działkę na Osiedlu Fabrycznym. Rozpoczyna się budowa salki katechetycznej z chórem;

09.10.1983 r. – J.E. Ks. Abp Metropolita Wrocławski Henryk Gulbinowicz dokonuje poświęcenia obiektu i odprawia w nim pierwszą Mszę św.;

1987 r. – Do salki dobudowano prezbiterium i zakrystię oraz kaplicę przedpogrzebową w kubaturze kościoła;

1988 r. – Z parafii MB Szkaplerznej w Brzegu Dolnym wydzielono 896 parafian i utworzono nową parafię: MB Królowej Polski – pierwszym proboszczem zostaje Ks. Kanonik Władysław Łętowski;

W kolejnych latach wyposażono wnętrze kościoła

1994 r. – J.E. Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz dokonuje konsekracji kościoła;

1998 r. – Zbudowano dzwonnicę obok kościoła i zawieszono 3 dzwony. Poświęcenia dokonał J.E. Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz;

1999 r. – Z parafii Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym wydzielono 3 404 mieszkańców i przydzielono do parafii MB Królowej Polski.

2005 r. – Proboszczem parafii zostaje Ks. Kanonik Jacek Włostowski;

2007 r. – Parafia powiększa się o pozostałe ulice Osiedla Fabrycznego, wydzielone z parafii Chrystusa Króla, zostaje dołączona również wieś Łososiowice z kościołem filialnym p.w. św. Jadwigi.

© MBKP.BD 2008