KANCELARIA:

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:

w poniedziałek i środę od 1530 do 1630
w sobotę od 900 do 1000

Kancelaria nieczynna w święta kościelne jak i państwowe.

W sprawach pilnych!

tel. 0-71/319 58 00

WYMAGANE DOKUMENTY:

Chrzest:

 • akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym,
 • dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej; osoba bierzmowana).

Komunia Święta:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie - świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.

Bierzmowanie:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie
 • świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.

Małżeństwo:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej,
 • zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy), lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny.

Pogrzeb katolicki:

 • akt zgonu z USC,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku(komunia święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia ksiądz kapelan szpitala).
© MBKP.BD 2008-2020