MODLITWA ZA ZMARŁYCH RODZICÓW

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę,
zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy;
pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

© MBKP.BD 2008