LITANIA ZA ZMARŁYCH III

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad zmarłymi.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nimi.

Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebieskie duchy,
Wszyscy święci patriarchowie i prorocy,
Wszyscy święci apostołowie i ewangeliści,
Wszyscy święci niewinni młodziankowie,
Wszyscy święci męczennicy,
Wszyscy święci biskupi i wyznawcy,
Wszyscy święci doktorzy Kościoła,
Wszyscy święci kapłani i lewici,
Wszyscy święci zakonnicy i pustelnicy,
Wszystkie święte panny i wdowy,
Wszyscy święci i święte Boże,

Bądź im miłościw, przepuść im, Panie!
Bądź im miłościw, wysłuchaj ich, Panie!
Od mąk czyśćcowych, wybaw ich, Panie!

Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez trudy Twego życia,
Przez krzyż i mękę Twoją,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez zmartwychwstanie Twoje,
Przez wniebowstąpienie Twoje,
Przez zesłanie Ducha Świętego, Pocieszyciela,

My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

W. Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych.
O. Od wszystkich ich więzów.

Módlmy się:

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

© MBKP.BD 2008