CZY W KAŻDY PIĄTEK TRZEBA POŚCIĆ?

odpowiada: ks. Robert Szwabowicz

Odpowiedź jest prosta i krótka: chrześcijanin w każdy piątek, ze względu na wspomnienie śmierci Chrystusa, podejmuje wyrzeczenie, jakim jest post.

Czym jest post? Ewangelia Mateusza (6, 1-18) wskazuje że jest on jedną z form wewnętrznej pokuty chrześcijanina. A więc post jest wyrazem mojego nawrócenia do Boga, siebie i innych ludzi. Jest on również dobrą formą ćwiczenia samego siebie, a przede wszystkim swojego ciała, w nieustannym zaspokajaniu jego potrzeb. Poprzez post człowiek może się również sprawdzić w swojej silnej woli.

Kogo i kiedy obowiązuje post (Kodeks Prawa Kanonicznego 1249-1253): - wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki całego roku; obowiązuje on wszystkie osoby, które ukończyły 14. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia; - post ścisły (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie posiłków do trzech dziennie, w tym tylko jeden do syta) obowiązuje w środę popielcową oraz w Wielki Piątek; obowiązuje on wszystkie osoby pełnoletnie do 60. roku życia.

Trzeba również wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju postu: post eucharystyczny. Jest to powstrzymanie się przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa (KPK 919). Obowiązuje on wszystkich przystępujących Komunię Świętą.

Z przestrzegania postu zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu (stołują się w punktach zbiorowego żywienia), bądź odbywają podróż (wyjątek ten nie dotyczy środy popielcowej i Wielkiego Piątku.

W szczególnych przypadkach, ze słusznych powodów, dyspensy od zachowania postu może udzielić proboszcz własny bądź miejsca poszczególnym wiernym, rodzinom lub grupom wiernych, nakładając wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia przez wiernych, np. jałmużnę albo modlitwę w intencjach Kościoła.

© MBKP.BD 2008-2009