WSPÓLNOTA RYCERZY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA:

Ruch Apostolski: Rycerstwo Świętego Michała Archanioła posiada lokalne grupy Rycerzy zwane Zastępami Rycerzy.

11.07.2011 r. otrzymaliśmy zgodę Centrali Rycerstwa św. Michała Archanioła w Markach na utworzenie Zastępu przy parafii NMP Królowej Polski w Brzegu Dolnym.

Obecnie Zastęp liczy siedem Rycerek i sześć osób wspomagających. Naszym opiekunem duchowym jest ks. Jacek Włostowski - proboszcz parafii. Animatorem Zastępu została wybrana Monika Pasternak.

28.09.2012 r. uzyskaliśmy Relikwie bł. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

© MBKP.BD 2016