ŻYWY RÓŻANIEC:

Nasza parafia posiada ogromne zaplecze modlitewne w postaci Róż Żywego Różańca.

Przy kościele parafialnym istnieje 5 Róż, które codziennie Bogu polecają intencje ogólne i misyjne Ojca Świętego, jak również potrzeby i intencje całej naszej parafii. Róże spotykają się wspólnie na comiesięcznych zmianach tajemnic różańcowych w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Istnieje również Róża Dziecięco-Młodzieżowa, do której należą nasi młodsi parafianie. Oprócz zmian tajemnic różańcowych w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.15, spotykamy się co miesiąc na wspólnym spotkaniu formacyjnym, w którym również poznajemy realia świata misyjnego. Te nasze spotkania w przyszłości dadzą początek Ognisku Misyjnemu Dzieci.

Na naszej filii w Łososiowicach działają ponadto dodatkowe dwie Róże: św. Jadwigi, oraz MB Królowej Polski, które swoje zmiany mają w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św.

Ucieszylibyśmy się również z powstania Róży Męskiej

© MBKP.BD 2008